Мълниезащита и заземление

Компанията ни има повече от 25-годишен опит в проектирането, доставката, монтажа на мълниезащитни и заземителни уредби на територията на цялата страна.  В България действат следните наредби, касаещи проектирането и монтажа на мълниезащитни и заземителни инсталации, а именно:

 • Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
 • Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми;
 • Наредба №3 ПУБУ.

  Разполагаме с  експертиза за изграждане и проектиране както на мълниеприемници с изпреварващо действие, така и на такива от конвенционален тип.

  Предлагаме следното:

  • проектиране на мълниезащитни и заземителни уредби;
  • доставка и монтаж на мълниеприемници с изпреварващо действие и от конвенционален тип;
  • доставка и монтаж на детайли, крепежи и всички необходими елементи за правилното функциониране на мълниезащитни и заземителни уредби;
  • сервиз на съществуващи инсталации.

  Потърсете ни,
  за да обсъдим Вашите идеи и нужди

  +359 888 94 55 44

  Изпратете Вашето запитване
  на e-mail адрес

  Напред