Отговорност

Околна среда

В City Engineering се съобразяваме с актуалното законодателство в строително-монтажните дейности и обществената информираност по отношение на екологичните проблеми и норми. Когато изпълняваме нашите проекти, основен наш приоритет е да се сведат до минимум вредните въздействия върху околната среда. Това включва не само замърсяване, изхвърляне на отпадъци, консумация на енергия, рециклиране, но и защита на служителите и на широката общественост при използването на ресурсите на всички наши строителни площадки.

Здраве и безопасност

В City Engineering сме изцяло ангажирани с безопасността на нашия персонал, нашите подизпълнители и широката общественост.

Когато посещавате някой от нашите обекти, ще видите добре организирани строителни площадки с видими знаци, изключителни благоустройствени съоръжения и ясни, разпределени работни места. Всички тези фактори създават безопасна работна среда за нашите проекти.

Ние вярваме, че с внимателно планиране и отстраняване на рисковете елиминираме инциденти.

Служителите и посетителите никога не трябва да компрометират своята безопасност и безопасността на колегите си на място.

Качество

Качеството е от първостепенно значение за всички наши проекти. Вярваме, че предлагаме изпълнение, което покрива само най-високите стандарти.

Ние инвестираме време в закупуването на най-добрите материали и използваме само квалифицирана работна ръка, за да гарантираме, че високата класа на нашата работа се запазва.

За разлика от други, ние се стремим да постигнем безпроблемно изпълнение на проекта при гарантирано качествено изпълнение.

Потърсете ни,
за да обсъдим Вашите идеи и нужди

+359 888 94 55 44

Изпратете Вашето запитване
на e-mail адрес

Напред